ĐANG TẢI ...

Lịch sử các đơn hàng {{user.fullname}}

Bạn chưa có đơn hàng nào !

{{$index+1}}. Đơn hàng ngày {{x.created_at | date:"MM/dd/yyyy"}}

Tổng đơn: 499.000đ. Tình trạng: Đã xử lí

Giao box lúc {{x.ship_at}}

Xem chi tiết

Call Now - Vicook 0911 998 933